Tarieven

Tarieven voor het bouwen van jouw nieuwe website

 Wat is de bandbreedte van je budget? Dat is het antwoord dat wij aan klanten geven wanneer zij vragen om een kostenindicatie. Veel klanten kijken ons vervolgens vragend aan, waarop wij hen het volgende uitleggen. We vermoeden dat je ongeveer weet wat je met je nieuwe website wilt en hoeveel budget je hieraan wil besteden. Dit beschikbare budget zien wij als een bandbreedte en bepaalt wat wel of niet mogelijk is. Daarom hebben we drie bandbreedtes vastgesteld namelijk: basis, gemiddeld en maximaal. Hieronder zie je wat daar ongeveer voor kan gebeuren en hoe deze kosten zijn opgebouwd. Tarieven voor het bouwen van een website.