Rechtop

Iedere persoon heeft een eigen verhaal en reden waarom hulp nodig is. Dat respecteren wij. Het is onze taak om voor financiële stabiliteit te zorgen. Hiervoor maken we de financiën inzichtelijk. We zorgen dat je krijgt waar je (financieel) recht op hebt en betalen de rekeningen. Daarnaast zorgen we voor een financiële buffer. Wij bemoeien ons zo min mogelijk met jouw privéleven. We controleren niet waar iemand zijn/haar geld aan uitgeeft en bij kleine uitgaven vragen we niet om facturen of verantwoording.