Cheerleads.nl

Content en marketing zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Steeds vaker kreeg Jim Roses het moederbedrijf van Websitefreaks de vraag “wat levert het mij op?” Wij zijn op die vraag ingegaan door Cheerleads.nl op te richten. Met Cheerleads.nl genereren wij kwalitatieve leads voor het MKB. Dit doen wij door een Facebook advertentie en salespagina aan elkaar te koppelen.