Brandknights

Brandknights is een nieuw merkenbureau voor de entertainmentindustrie. Het beschermen van een artiest is een zeer nauwkeurige juridisch werkgebied. Het vereist enerzijds kennis van het merkrecht en anderzijds kennis grondige kennis van de creatieve en de muziekindustrie. Wij werden gevraagd een toegankelijke maar ook opvallende website te leveren voor Brandknights waarop men gemakkelijk met hen in contact zou kunnen komen. De meeste merkenbureaus zijn grijze muizen en hierom hebben wij besloten de vormgeving en sfeer toe te spitsen op de naam.